Hvilken effekt ønske din bedrift å oppnå?

I dag har jeg hatt en fantastisk dag på jobb. Det ga meg inspirasjon til å ta tak i bloggen som har blitt liggende brakk grunnet prioritering i en hektisk hverdag av produksjon og prosjekter.

Vi startet dagen med et spennende møte med en aktør innen Esport. En av de største i Norge med inspirerende målsetninger. Dette er et område vi bare har snakket om å ta opp dialog med, men har blitt liggende på grunn av forlite kjennskap om aktivitetsnivået i Norge og ikke minst ute i verden.

Tre  dyktige og produktive mennesker som møtte oss, fortalte om hva de har fått på plass til nå, antall følgere de har, deres forretningsplan og målsetninger for de nærmeste årene. Vi jobber jo i et marked hvor sponsing ofte forbindes med ren eksponering, og det er det næringslivet er mest kjent med. Esport har eksepsjonelle muligheter til å ta en stor bit av kaka da de bare er små tastetrykk unna av å være en direkte budskapsformidler for de rette aktørene i næringslivet hvor kampanjer, aktiviteter og annet kan sendes direkte til målgrupper og morgendagens beslutningstakere.

Senere på dagen var vi i et arbeidsmøte med en aktør i den helt andre enden av sponsorskalaen. Hvor man spiller på det emosjonelle og det humanitære med store lidelser, glede og kjærlighet hvor diskusjonen gikk på hvordan man skal kunne kommersialisere et slikt objekt inn mot næringslivet.

Her er det viktig å ha nese for forretning og å sette seg inn i næringslivets situasjon hvor man må ha to tanker i hodet samtidig;

  1. Bygge merkevare og omdømme gjennom et slikt sponsorat.
  2. Hvordan kan man se på et humanitært prosjekt kommersielt? Og skal man tenke kommersielt eller kan det bli feil oppfattet og heller bygge ned merkevaren?

 

Dette er to helt ulike sponsorobjekter, og kan være utrolig virkningsfulle på hver sin måte hvor Esport står for rent kommersiell vinkling i et sponsorat hvor man både kan oppnå kortsiktig og langsiktig synlige resultat. Det humanitære prosjektet spiller på verdiskapning hvor det er en enda mer strategisk og langsiktig målsetning med et samarbeid.

Det kommer helt an på bedriften, deres produkt og målsetning for å se hvilken av disse som kan være mest virkningsfullt. Og det er også viktig å se at objektene har flere fellesnevnere:

  1. De ønsker å profesjonalisere som et attraktivt sponsorobjekt.
  2. De er en kommunikasjonskanal for næringslivet.
  3. De ønsker å øke sin kapital gjennom et samarbeid med næringslivet.
  4. Hver av dem har unike kanaler for de riktige bedriftene – dersom det blir bygget opp riktig historie for hver av dem.

Det er slik et sponsorobjekt må tenke- legg bort egne emosjonelle interesser i objektet. Se effekten fra næringslivets side; hvilke aktører ønsker et objekt å en dialog med og hva kan objektet bidra med tilbake?

Det humanitære prosjektet kan være et verktøy for å bedre omdømme og å skape forretninger på lengre sikt.

Her må man spille på lag med tradisjonelle mediebildet, jobbe aktivt i dialog med både bedrift, kundegrupper, kanskje leverandører og profilere nøkkelpersoner for å kunne identifisere seg med prosjektet.  I tillegg fortelle historier gjennom sosiale medier. Dette er et krevende objekt, men om man gjør de riktige grepene- kan det ha en utrolig virking i forhold til om målsetningen for sponsoren er å bygge merkevare.

På den andre siden har man Esport som er fart, dynamikk og bekymringsfri moro(i alle fall til en viss grad og nivå av spillet). For å bygge opp et konsept for dem, er det andre elementer man må spille på hvor direkte eksponering er hovedelementet,  samtidig som man ser direkte målgrupper gjennom både spillere og publikum. Påstand er at det er en lengre vei til å bygge omdømme gjennom dette prosjektet, men at selve eksponeringsverdien er meget god.

Så hva er viktigst for en bedrift? Bli bedre kjent og vise sine produkter og tjenester gjennom et sponsorat eller bygge sin omdømme og merkevare hvor man fremstår som en samfunnsaktør? Det er valgt strategi som avgjør retning, men det er ikke alltid like opplagt hvilket objekt som likevel er riktig. Lett å gå i den tradisjonelle fellen ved å se hvor kan jeg få mest eksponering uten å tenke hva man ønsker å oppnå..

Gleder meg i alle fall til videre dialog med begge aktørene for å se hvordan vi sammen kan lage en god plan og struktur for å lykkes- lykkes sammen!

 

Christin(«,)

> Relaterte innlegg

Den nye hverdagen – i sponsormarkedet

Nå har det gått snart et halvt år siden den største bomben(selvfølgelig i hele verden, men i denne bloggen har vi fokus på kommunikasjon gjennom et sponsorobjekt) i sponsormarkedets historie satte hele idretten, kulturlivet og festivaler ut av spill og lammet store deler av næringslivet. Alt ble stengt ned og alle arrangement avlyst. Barn og

Les mer

Sponser man bloggere?

Jeg har en stund tenkt på hva egentlig sponsing innebærer, og hvem er det som kan bli sponset? Blogging er en kanal som har kommet opp for fulle mugger de siste årene, hvor bloggere/influencere tjener fett på partnere fra næringslivet som ønsker å nå gitte målgrupper. Jeg leste en artikkel i kampanje.com om at bloggere

Les mer

Sponsing ER markedsføring- Helt sant!

I dag har jeg sittet med 800 markedsførere på Colosseum Kino i regi av Markedsføringsforeningen i Oslo. Innholdet var en kanalbattle imellom ulike mediekanaler om hvorfor markedsførere skal velge dem som kanal for å nå ut med sitt budskap til flest mulig innen sin målgruppe. Gode innlegg og spennende å høre om hva de største

Les mer
Rull til toppen