Et kinderegg av et sponsorat! – Eksponering, kompetanse og målgrupper

Siste tiden har jeg jobbet med et litt annerledes objekt innen breddeidrett- og det er studentidrett!

I perioden har jeg reflektert over hvordan et slikt objekt kan være en god partner for næringslivet. De har de samme områdene for verdiskapning som andre objekter; ren eksponering, mulighet for merkevareutvikling, opplevelser og nye målgrupper etc. gjennom kanalen.  

Men… i tillegg har studentidretten noen ekstra områder som kan øke verdien i et samarbeid – Noe som gjør dem spesielt interessante; For det første er studenter som oftest over 18 år. Det betyr at de er en solid kjøpegruppe av alle tjenester. Samtidig er de en fremtidig målgruppe som førstegangskjøpere av bil, hus, banklån, forsikring etc. 

Etter mitt skjønn så må jo det i seg selv være et særdeles spennende marked for konsumentbransjene!

Samtidig er det en del bedrifter som har fokus på å kapre de beste studentene etter endt studie. De bruker ofte skolene ved stand og invitasjoner etc. for å vise hvor attraktive de er som en fremtidig arbeidsplass. 

Ved å inngå et samarbeid, vise sitt samfunnsengasjement, la studentene bli kjent med bedriften over tid- vil jeg tro kan ha et fortrinn for å kapre de beste og mest aktive som står i startgropen på sin karriere.  Altså en spennende partner for bedriftsmarkedet!

En tredje mulighet utover de tradisjonelle områdene for verdiskapning, er å bruke kompetansen. Tenk hvor mye ressurser, kunnskap og energi som finnes i en slik idrettsorganisasjon!

Hva med å invitere studenter inn til mentor program? Da tenker jeg ikke på opplæring av studentene, men få ny inspirasjon inn i bedriftene. Nye ideer og tanker inn i det etablerte miljøet. Få dialog og innspill fra de som er morgendagens kjøpere, ledere og medarbeidere. De som er oppvokst i den digitale verden. De som er enda mer opptatt av bærekraft. De som har hatt tilgang på alt av kunnskap siden de kunne lese. 

Jeg synes dette kan oppsummeres på følgende måte; Gull verd!

Et sponsorat handler om et samarbeid med felles mål om å lykkes. Jeg tror et slik type sponsorat har stort potensial; hvor det finnes mye pågangsmot, godt samhold og kreativitet -som jeg gleder meg til å se fortsettelsen av!

Christin(«,)

Et bilde som inneholder kvinne, person, smilende, holder

Automatisk generert beskrivelse

> Relaterte innlegg

Et kinderegg av et sponsorat! – Eksponering, kompetanse og målgrupper

Siste tiden har jeg jobbet med et litt annerledes objekt innen breddeidrett- og det er studentidrett! I perioden har jeg reflektert over hvordan et slikt objekt kan være en god partner for næringslivet. De har de samme områdene for verdiskapning som andre objekter; ren eksponering, mulighet for merkevareutvikling, opplevelser og nye målgrupper etc. gjennom kanalen.  

Les mer

Den nye hverdagen – i sponsormarkedet

Nå har det gått snart et halvt år siden den største bomben(selvfølgelig i hele verden, men i denne bloggen har vi fokus på kommunikasjon gjennom et sponsorobjekt) i sponsormarkedets historie satte hele idretten, kulturlivet og festivaler ut av spill og lammet store deler av næringslivet. Alt ble stengt ned og alle arrangement avlyst. Barn og

Les mer

Sponser man bloggere?

Jeg har en stund tenkt på hva egentlig sponsing innebærer, og hvem er det som kan bli sponset? Blogging er en kanal som har kommet opp for fulle mugger de siste årene, hvor bloggere/influencere tjener fett på partnere fra næringslivet som ønsker å nå gitte målgrupper. Jeg leste en artikkel i kampanje.com om at bloggere

Les mer
Rull til toppen