Møteplasser

I dag foregår mesteparten av all kommunikasjon elektronisk. Behovet for å møtes fysisk er et viktig element. Det er her relasjoner utvikles, gode ideer utveksles og verdiskapning vokser frem.

Vi bygger møteplasser for bedrifter som ønsker å møte nye mennesker. Vi fokuserer på tematikk, kompetanseheving, gode diskusjoner, gode dialoger og alt med fokus i å kunne bidra til vekst for din bedrift.

  • Foredrag
  • Paneldebatter
  • Temadager
  • Gruppediskusjoner
  • En til en møter
  • Organisert mingling
  • Bedriftspresentasjoner
  • Relasjonsutvikling

Forum bygger vi ofte inn i våre konsepter for sponsorater hvor alle har en felles interesse; utvikling og vekst !