Frogner IL

Bekrefter med dette at Frogner IL gjennom det siste året har samarbeidet med Linkt. De har gitt oss bistand for å utvikle vårt markedsarbeid.
 
I denne prosessen har de analysert Frogner IL gjennom samtaler, spørreundersøkelser m.m. Videre har de gjort en kartlegging av bedriftsmarkedet i vårt nedslagsfelt.
 
For å profesjonalisere vår kontakt med bedriftsmarkedet, laget de en markedspresentasjon for oss. Denne er brukt i salgsmøter, hvor også Linkt har
vært delaktige i flere.
 
Vi har også arrangert et frokostmøte, hvor Linkt var godt representert og bidro i både planlegging og
gjennomføring.
 
Det foreløpig siste de har gjort for oss er å lage en kommunikasjonsplan.
 
Vi er godt fornøyd med jobben Linkt har gjort for oss så langt, og samarbeidet vil nok fortsette i en eller annen
form.
 
Frogner IL kan trygt anbefale Linkt som en profesjonell samarbeidspartner i sponsormarkedet.
 
Rune A. Punnerud
Daglig leder, Frogner IL

Rull til toppen