Møteplasser

Våre tjenester

> Møteplasser
> Konseptutvikling
> Rådgivning for bedrifter
> Management for utøvere
> Foredrag og kurs
> Konsulent

Møteplasser

I dag foregår mesteparten av all kommunikasjon digitalt. Behovet for å møtes fysisk er et viktig element. Det er her relasjoner utvikles, gode ideer utveksles og verdiskapning vokser frem.

Vi bygger møteplasser for bedrifter som ønsker å møte nye mennesker. Vi fokuserer på tematikk, kompetanseheving, gode diskusjoner, gode dialoger og alt med fokus i å kunne bidra til vekst for din bedrift.

 • Foredrag
 • Paneldebatter
 • Temadager
 • Gruppediskusjoner
 • En til en møter
 • Organisert mingling
 • Bedriftspresentasjoner
 • Relasjonsutvikling

Forum bygger vi ofte inn i våre konsepter for sponsorater hvor alle har en felles interesse; utvikling og vekst !

Lurer du på noe? 

Har du spørsmål vedrørende tjenestene våre? Ta gjerne kontakt med oss.

Møteplasser

I dag foregår mesteparten av all kommunikasjon elektronisk. Behovet for å møtes fysisk er et viktig element. Det er her relasjoner utvikles, gode ideer utveksles og verdiskapning vokser frem.

Vi bygger møteplasser for bedrifter som ønsker å møte nye mennesker. Vi fokuserer på tematikk, kompetanseheving, gode diskusjoner, gode dialoger og alt med fokus i å kunne bidra til vekst for din bedrift.

 • Foredrag
 • Paneldebatter
 • Temadager
 • Gruppediskusjoner
 • En til en møter
 • Organisert mingling
 • Bedriftspresentasjoner
 • Relasjonsutvikling

Forum bygger vi ofte inn i våre konsepter for sponsorater hvor alle har en felles interesse; utvikling og vekst !

Lurer du på noe? 

Har du spørsmål vedrørende tjenestene våre? Ta gjerne kontakt med oss.

Rull til toppen