Tjenester

Vi er en organisasjon som er opptatt av kvalitet, struktur og effektivitet.

Vi knytter til oss spisskompetanse på de områdene det er behov for. På den måten er vi fleksible og dynamiske, og kan alltid levere hva kunden etterspør.

> Møteplasser

I dag foregår mesteparten av all kommunikasjon elektronisk. Behovet for å møtes fysisk er et viktig element. Det er her relasjoner utvikles, gode ideer utveksles og verdiskapning vokser frem.

Konseptutvikling

Dagens næringsliv krever avkastning av sine investeringer i et sponsorat. Klubber og foreninger som har et riktig innhold for næringslivet, har et fortrinn. Vi tilbyr en modulbasert leveranse etter behov.

> Rådgivning for bedrifter

Mange bedrifter har en markedsstrategi, men ikke alle har kjennskap til hvor effektivt et sponsorat kan være.

> Management for utøvere

Vi har lang erfaring med sponsorater; og har tilegnet oss stor kompetanse i grenseområdet mellom sponsorobjekt og sponsor. 

> Foredrag og kurs

Ønsker din bedrift å lære mer om sponsorat som kommunikasjonskanal?

> Konsulent

Det er stor spekter av behov når det kommer til sponsorarbeid. Vi har bred og lang erfaring innen sponsorarbeid .

Lurer du på noe? 

Har du spørsmål vedrørende tjenestene våre? Ta gjerne kontakt med oss.

Rull til toppen