Den nye hverdagen – i sponsormarkedet

Nå har det gått snart et halvt år siden den største bomben(selvfølgelig i hele verden, men i denne bloggen har vi fokus på kommunikasjon gjennom et sponsorobjekt) i sponsormarkedets historie satte hele idretten, kulturlivet og festivaler ut av spill og lammet store deler av næringslivet. Alt ble stengt ned og alle arrangement avlyst. Barn og unge som hadde lyst til å være med på sine ukentlige aktiviteter; fotball, håndball, innebandy, svømming, klatring, karate, kulturskolen, speideren, musikkorpset, tennis, og alle andre idretter og aktiviteter, fikk beskjed om å være hjemme. Alle idrettsanlegg og andre steder familier og venner treffes, ble stengt. Plutselig var det liten eller ingen verdi for sponsorer å være synlig på arenaer- samtidig som bedriftene har hatt nok med å holde hodet over vann selv.

Hverdagen har fått store konsekvenser, og vi vet fortsatt ikke omfanget av det. Det vi vet, er at det er viktig med aktivitet både for kropp og sjel. Derfor vil idretten og kulturen alltid være essensielt i et samfunn både lokalt, nasjonalt og globalt. Så kommer det store spørsmålet: Hvordan vil næringslivet fremover respondere på fornyelser og inngåelser av avtaler med sponsorobjekter?

Vel.. etter å ha saumfart det jeg har kommet over av undersøkelser og artikler som omhandler dagens situasjon; endringer kjøpsadferd, markedsstrategi, erfaringer basert på tiden vi er inne i, så er det en ting som står lynende klart: Vi går mot et mer verdibasert samfunn i et raskere tempo enn tidligere. Enda flere er opptatt av verdier, interaksjon med lokalsamfunnet, bærekraft, ta vare på hverandre, ta vare på de ansatte, god helse og ønske hverandre vel etc. Da stiller jeg meg disse spørsmålene: Og hvordan skal næringslivet kommunisere sine verdier, sine gode intensjoner og sin merkevares formål? Og ikke minst hvordan skal bedriftene kunne VISE at de faktisk mener noe med det de ønsker å stå for? Dette er både enkle og kompliserte mekanismer- man må jobbe kreativt, ha gode og profesjonelle partnere og en stødig strategi.
I følge McKinsey & Companys (et globalt konsulentselskap innen strategi, ledelse og operasjonelle problemstillinger) globale undersøkelse, som omfatter 45 land, er det 6 viktige hovedendringer som har skjedd i forbindelse med covid-19:

  1. Handel- online har økt betraktelig
  2. E- service- hvor det er behov for nye verktøy for å nå sine kunder
  3. Hjemmet- hvor man nå lever, jobber, lærer, kjøper og leker
  4. Samfunnet- nedstenging har gjort lokalsamfunn viktigere
  5. Tillit- verdier er mye viktigere enn «luksus»varer enn tidligere
  6. Formålet- 61% gir tilbakemelding på at merkevare formålet (brand purpose) har en stor betydning på deres kjøpsadferd… hvor en bedrift kan vise dette gjennom prosjekter, samarbeidspartnere og hvordan de behandler sine ansatte.

Som dere ser har jeg «boldet» ut to punkter: Lokalsamfunnet er enda viktigere enn tidligere og aktivering av verdibasert budskap skjer gjennom valgte partnere og prosjekter.

Idretten og kulturen, som etter min påstand burde være navet i et lokalsamfunn, er den perfekte partner for næringslivet å kunne kommunisere sine budskap gjennom. Det hjelper svært lite at bedriftene skriver på sine nettsider og i sosiale medier at de er flinke og omsorgsfulle hvis de ikke viser det. Jeg tror det er viktig at næringslivet inkluderer lokalsamfunnet i sin markedsmiks. Vurdere hvilken effekt det kan ha inn mot bedriftens målgrupper både direkte og indirekte ved å benytte lokale organisasjoner og sponsorobjekter som sin kommunikasjonskanal. Det vil i enda større grad kunne ha en positiv effekt på deres MROI(avkastning på markedsføringsinvesteringer) i lokalsamfunnet både av ansatte, forbrukere og beslutningstakere.

Så min appell til alle som lever av sponsorat: Ta tak nå! Ikke bruk dagens situasjon som en unnskyldning for en eventuell treghet i markedet. Vær kreative- tenk nytt, vær offensive og vær profesjonelle. Dere har alt å vinne. Dere sitter med verktøyet som næringslivet har behov for- for å vinne sine markeder!

Christin(«,)

Kilde McKinsey & Company https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/reimagining-marketing-in-the-next-normal?cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=e19b43c695db4d39bee590573a445ba9&hctky=12110666&hdpid=ea605a62-74e0-413f-9efa-a55960d60112

> Relaterte innlegg

Den nye hverdagen – i sponsormarkedet

Nå har det gått snart et halvt år siden den største bomben(selvfølgelig i hele verden, men i denne bloggen har vi fokus på kommunikasjon gjennom et sponsorobjekt) i sponsormarkedets historie satte hele idretten, kulturlivet og festivaler ut av spill og lammet store deler av næringslivet. Alt ble stengt ned og alle arrangement avlyst. Barn og

Les mer

Sponser man bloggere?

Jeg har en stund tenkt på hva egentlig sponsing innebærer, og hvem er det som kan bli sponset? Blogging er en kanal som har kommet opp for fulle mugger de siste årene, hvor bloggere/influencere tjener fett på partnere fra næringslivet som ønsker å nå gitte målgrupper. Jeg leste en artikkel i kampanje.com om at bloggere

Les mer

Sponsing ER markedsføring- Helt sant!

I dag har jeg sittet med 800 markedsførere på Colosseum Kino i regi av Markedsføringsforeningen i Oslo. Innholdet var en kanalbattle imellom ulike mediekanaler om hvorfor markedsførere skal velge dem som kanal for å nå ut med sitt budskap til flest mulig innen sin målgruppe. Gode innlegg og spennende å høre om hva de største

Les mer
Rull til toppen