Hvor bærekraftig er et sponsorat

I tiden vi er inne i har det kommet masse markedsanalyser og meninger om hvor næringslivet er på vei. Hvordan de responderer på ulike budskap og hva som er i fokus. -Verdibasert samfunn og bærekraft er to ord som går igjen..  Man sier at bærekraftsmålene er det grønne gullet for nytt tiår. Men hvordan angripe dette? Hvordan få det inn i strategien, og ikke minst hvordan skal man kunne utøve de fine ordene som står i strategidokumentene og på nettsidene?

Jeg har lest hundrevis av strategier og nettsider for å lære mer om hvordan bedrifter tenker og hvordan de jobber med bærekraft. Det er mange flotte ord, og en del som har knyttet det opp mot reelle prosjekter for å faktisk gjøre en forskjell. Så er det en del som har jobbet frem gode intensjoner, som kanskje ikke har fått satt alt ut i livet enda. Det er 17 bærekraftsmål og 169 delmål. Det kan i seg selv være overveldende. Hvor skal man starte? Skal man jobbe med alle målene, skal man fokusere på noen eller skal man velge ut ett? I denne forbindelse har et spørsmål vokst seg stadig større for min del;  Er ikke enkleste vei å bygge opp under bærekraftsmål ved å ha et samarbeid med idretten, kulturen eller humanitære organisasjoner? De som faktisk utøver bærekraftig aktivitet og arbeid hver dag? Så da tenkte jeg det hadde vært interessant å se om jeg kan eksemplifisere sponsorsamarbeid inn i alle 17 bærekraftsmålene 🙌🏻

1. Utrydde fattigdom Her vil jeg dra frem et prosjekt jeg selv har vært med på for noen år siden i forbindelse med Vålerenga Fotball Elite, Fattighuset, ICA(tidligere dagligvarekjede i Norge) og Tusenfryd. Sponsorobjektet var Vålerenga Fotball Elite, ICA og Tusenfryd var sponsorer og Fattighuset var samarbeidspartner og knutepunktet for prosjektet. Fokuset var hvordan vi sammen kunne bidra til at barn og familier fikk en bedre hverdag og ikke minst sette fokus på at mange barn lever under fattigdomsgrensen i Norge. Ica leverte mat, Tusenfryd leverte opplevelser til barna og Vålerenga Fotball Elite var knutepunkt og leverte både opplevelser, drakter, fotballer, fotballsko og annet. Et fantastisk samarbeid med mye glade barn og familier. Hvor man ønsket bidra til en bedre hverdag for de som hadde økonomiske utfordringer. Dette var et rent sponsorsamarbeid med godt grunnlag for historiefortelling, og ikke minst god følelse av å kunne bidra!

2. Utrydde sult De fleste humanitære organisasjoner jobber uti fra ulike vinklinger for å bedre ressurser til dem som trenger det mest. Dette er viktig og enkle måter for næringslivet til å kunne bidra med livsviktig arbeid både nasjonalt og internasjonalt og synliggjøre det gjennom bærekraftsmålet. 

3. God helse Jeg har lyst til å trekke inn samarbeidet mellom Røde Kors og Coop. De har startet et prosjekt som heter Coop Dugnaden, hvor det er fokus på barn som faller utenfor idretten grunnet lav familieøkonomi. Dette prosjektet favner over både «utrydde fattigdom og god helse». Dette er noe jeg personlig brenner for og heier spesielt på slike tiltak. Vi har selv tenkt på å starte opp en stiftelse, men tror vi henger oss på dette som allerede er godt etablert for å sette fokus på noe vi også jobber med i hverdagen vår!

4. God utdanning Det er mange eksempler, men jeg har lyst til å dra frem BDO som i samarbeid med Reddbarna jobber med utdanning i Uland- samtidig som de også jobber Probono for Redd Barna for å løfte deres kompetanse og mulighet til å hjelpe i enda større grad. Dette er et partnerskap og et sponsorsamarbeid som bidrar til økt utdanning i verden.  Morgen dagens helter, som i seg selv har blitt en merkevare, er også noe som er obligatorisk å nevne i sponsorsammenheng.  Equinor er en viktig partner i sponsorarbeid med Vitensentrene i Norge for å utdanne gode hoder med tanke på fremtidens utfordringer. 

5. Likestilling Vålerenga Fotball har i sin strategi vedtatt at de ønsker å jobbe med bærekraft. De har et tett samarbeid med DNB i prosjektet #Huninvesterer for å fremme sitt budskap med en fantastisk assosiasjon. DNB ønsker å bidra at flere kvinner investerer, og Vålerenga Fotball jobber med å fremme kvinnefotballen. Fellesnevneren er å fremme kvinner gjennom bærekraftsmålet: likestilling. 

6. Rent vann og gode sanitærforhold Landrover har i hele 60 år vært samarbeidspartner med Røde kors. De jobber sammen i fjerntliggende samfunn for å bedre helse og sanitærforhold

7. Ren energi for alle Bodø Energi har gått i samarbeid med Bodø Glimt for å fronte sitt fokus på ren energi for alle gjennom sine tjenester og leveranser. Dette er et mål som mange av kraftverkene i Norge har fokus på naturligvis. 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst Vålerenga Samfunn har i mange år hatt et prosjekt som heter Jobbsjansen som mange store aktører har samarbeidet med. Hovedfokuset er at ungdom som har falt utenfor, skal få en sjanse til å lykkes ved å få bli en del av bedriften og få opplæring i både struktur, avtaler og ikke minst faget. Fantastisk mange historier om hvordan ungdom som har fått sjansen har lykkes gjennom denne kanalen. Hafslund eksempelvis har vært en stor aktør, og det er rørende historier hvor ungdom med dårlig forutsettinger, som den dag i dag har steget i gradene over tid. 

9. Innovasjon og infrastruktur BUA, som ble kåret til årets samfunnsengasjement, Årets nyskaper sammen med USBL og nominert til årets sponsorobjekt i 2020(wow!), står for innovasjon og infrastruktur hvor de har fokus på utlån av utstyr til sport og fritid. Barn og familier kan komme hit for å låne utstyr gratis. I tillegg har de utvidet konseptet hvor de tilrettelegger sammen med USBL BUA ute hos borettslag. Hvor man har felles eie og felles bruk av ulikt utstyr

10. Mindre ulikhet Nobels Fredssenter har fokus på mindre ulikheter både i innad i Norge og verden. De har flere partnere, og jeg ønsker å trekke frem Hydro som har fokus på levedyktige samfunn. Som Hydro selv utrykker: Hydros oppdrag er å skape et mer levedyktig samfunn. Et samfunn som ikke lever i fred, er ikke levedyktig. Fred er bra for mennesker, mennesker er bra for næringsliv, og næringsliv er bra for fred. Vi støtter idealene om samhold, samarbeid og gjensidig sameksistens.

11. Bærekraftig byer og samfunn Det er viktig for Borregaard at byen og regionen er attraktiv som lokaliseringssted for bedrifter og næringsliv – noe som bidrar til en god leverandørindustri, attraktive arbeidsplasser og en sunn samfunnsøkonomi. Borregaards sponsorvirksomhet bidrar dermed til å utvikle, styrke og synliggjøre kultur- og fritidstilbudet i Sarpsborg, som sammen med en aktiv næringsutvikling bidrar til å gjøre Sarpsborg-regionen mer attraktiv som sted å bo, jobbe og besøke.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon Sparebank 1 har prosjektet byttehelgen i samarbeid med klubber og foreninger for salg og bytte av brukt sportsutstyr for barn og unge over hele landet . De skaper gjenbruk, de skaper mindre forskjeller mellom barn og det er bra for miljøet. 

13. Stoppe klimaendringer Retura sponsor bredt med fokus på gode avfallsløsninger for sine partnere: De engasjerer seg i lokalsamfunnet og har mange gode samarbeidsavtaler med lag og foreninger der de tilrettelegger for miljøvennlige avfallsløsninger på arrangement og aktiviteter.  Det er viktig for Retura at samfunnsbidraget går til et formål som er forenlig med sine verdier verdier og miljøfokus, samtidig som at de er opptatt av at bidraget skaper grobunn for frivillig innsats i lokalsamfunnet for å stoppe klimaendringer. 

14. Liv under vann Her ønsker jeg å trekke frem Norges Roforbund i et sponsorsamarbeid. For det første er deres element; vann. De bruker rå kraft uten noen form for forurensning når båtene deres skyter som en pil gjennom vannet. Samtidig vet jeg at en av Norges beste roere, også driver med plastrydding i havet. Her er det fantastisk sunne og sterke profiler- noen av de beste i verden som man som næringsliv kan lage masse gode historier og prosjekter for å bedre livet under vann. 

15. Liv på land Dette målet er spesielt bredt da det omhandler alt liv og hvordan man utvikler og forvalter dette. Ønsker å trekke frem assosiasjon til Bama som leverer frukt og grønt hvor de har et spesifikt prosjekt sammen med NFF; Eat, move and sleep. Dette inkluderer å leve et sunt liv med fokus på barn og unge i idretten. En god assosiasjon som både inkluderer barn, helse, sunnhet, fokus på riktig vekstvilkår etc. De har også inngått et samarbeid med Stiftelsen Norsk Gastronomi med fokus på sunn og gode matvaner. 

16. Fred og rettferdighet Her ønsker jeg å trekke frem KFUM og KFUK ! De arrangerer løp for alle uansett nivå og uansett hvordan man ønsker å kle seg. Fokuset er at alle skal være med. Målet deres er å sette fokus på og støtte ungdom i deres kamp mot fattigdom og urettferdighet. De samler inn midler for å kunne utvikle dette arbeidet globalt. Sammen med lokalt næringsliv skaper de grobunn for arbeidet og kan bygge gode historier om samarbeidet. 

17. Samarbeid for å nå målene Jeg må trekke frem Bua nok en gang. De er en av sponsorobjektene jeg ser har tatt til seg flest bærekraftsmål inn i konsept og historiefortelling. De har fokus på å styrke gjennomføringsmidler med mål om å fornye globalt partnerskap for bærekraftig utvikling. Dette er et samarbeid de ønsker skal gå på tvers av myndigheter, næringsliv og det sivilsamfunnet. Dette er god grobunn for et sponsorsamarbeid.

Puh… jeg kom igjennom alle målene. Litt ulik vinkling og fremstilling på grunn av et bredt spekter med arbeid mellom sponsorer og sponsorobjekter med knutepunktet bærekraft. Men jeg mener med dette at det er bevist at sponsorsamarbeid vil styrke posisjoner til næringslivet som ser på dette som en kommunikasjonskanal både innenfor det tradisjonelle; ren eksponering, merkevareutvikling, fokus på de ansatte og omsetning, men nå også som en bærekraftspartner! Humanitære organisasjoner, kulturelle organisasjoner og idrett- har alltid vært det. Endringen er bare at nå identifiseres det gjennom FN’s 17 bærekraftsmål.

Så igjen heia de som sponser. Bra på alle måter for alle parter= Bærekraftig!

Christin («,)

> Relaterte innlegg

Velger man strømselskaper som bruker penger på TV annonsering?

Siden jeg er litt selvoppnevnt «kommunikasjonsnerd» – synes jeg det er interessant å se hvordan bedrifter bruker TV som en profileringskanal, og reflekterer om hvordan det treffer meg som forbruker. En kveld slo Fjordkraft sin orange logo mot meg på TV skjermen, med et budskap om hvorfor jeg burde velge dem som strømleverandør. … «Vel, grunnleggende

Les mer

Hvor bærekraftig er et sponsorat

I tiden vi er inne i har det kommet masse markedsanalyser og meninger om hvor næringslivet er på vei. Hvordan de responderer på ulike budskap og hva som er i fokus. -Verdibasert samfunn og bærekraft er to ord som går igjen..  Man sier at bærekraftsmålene er det grønne gullet for nytt tiår. Men hvordan angripe

Les mer

Hvor mye koster det?

Hvilken effekt har det å sponse? Hvilken verdi får vi som bedrift av å gå inn i et samarbeid? Hvor mye har vi fått igjen ved å ha et samarbeid med et sponsorobjekt? Hvorfor skal vi sponse et spesielt objekt fremfor et annet?  Mange spørsmål rundt effekt og verdi når det kommer til hvorfor en

Les mer
Rull til toppen