Velkommen til Linkt AS!

Linkt as er et rådgivingsselskap for alle som lever av sponsorater og næringsliv som bruker sponsorering som en kommunikasjonskanal.

Ingen klubb, forening eller forbund er for lite eller for stort. Vi skreddersyr løsninger ut i fra deres nivå og behov.

Grunntroen er det samme- Om sponsoring blir gjort på riktig måte, vil sponsorobjekt bli  en god samarbeidspartner for næringslivet. Bedrifter som bruker sponsorat som en strategisk kommunikasjonkanal, vil få en god avkasting lokalt, regionalt eller nasjonalt ut i fra hvilket sponsorat de har inngått.

Så snart næringsliv og sponsorobjekt ser hverandre som likeverdige partnere, lykkes alle!

Leveranseområder

Møteplasser

Alle bedrifter har utbytte av å møte nye mennesker og skape gode relasjoner- Vi utvikler og fasiliterer samlinger for beslutningstakere hvor vekst er et nøkkelord.

Konseptutvikling

Vi hjelper til med å øke inntektene til alle som lever av sponsorater- både store som små. Vi profesjonaliserer budskapet om leveransen som ønsker å formidle til næringslivet.

Ingen almisser- men en god investering !

Rådgivning for bedrifter

Linkt hjelper deg med din sponsorstrategi.

Vår påstand er at bedrifter som bruker sponsing som en strategisk kommunikasjonskanal har et fortrinn. Vi forteller deg hvorfor og hvordan!

Anbefalt av

NFF
NTF

fb

li