Sponsing- fortsatt umoden markedskanal for næringslivet?

Jeg har jobbet med sponsormarkedet i 10 år. I denne perioden har det vært lite som har skjedd sammenliknet med eksempelvis sosiale medier som markedskanal.